Sabtu, 11 Februari 2012

DOA PENYERAHAN KELUARGA KEPADA TUHAN YESUS

Tuhan Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga santo Yusuf di Nazaret. Kami sekeluarga berkumpul di hadapanMu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadaMu, raja dan pusat segala hati. Kami mohon: tinggallah di dalam rumah kami ini, dan kuasailah kami. semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan kristiani, di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan Dikau, Putera Allah dan gembala hati kami.

Ya, Yesus Kristus, semoga kami hidup menurut pedoman InjilMu, rukun, bijaksana, sederhana, dengan sayang menyayangi, hormat-menghormati, tolong-menolong dengan sukahati. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami.

Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat, dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami.

Berkatilah kami agar janganlah seorang diantara kami menjauh dari padaMu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami.

Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar